POLAND

Małgorzata Perlińska BC3 female
Jarosław Plewa BC3 male